بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس

ROE یا Return on Equity ، شاخصی از کارایی شرکت در تولید سود حاصل از پول سرمایه گذاری شده در شرکت را اندازه گیری میکند.
به عبارتی دیگر شاخص ROE، شاخصی از چگونگی سودآوری یک شرکت، وابسته به میزان ارزش سهامی از آن شرکت که در مالکیت سهامداران است، میباشد. پس در واقع شاخص ROE یک شرکت، از تقسیم خالص درآمد یا سود خالص شرکت به میزان ارزش سهامی از شرکت که در دست سرمایه گذاران و سهامداران است، به دست می آید. این یک معیار بسیار مفید از اثربخشی مدیریت است، اما برای تعیین ارزش شرکت های مرحله ای که سود تولید نمی کنند، مفید نیست.

در ظاهر، نسبت های مالی ROA و ROE مشابه یکدیگر هستند اما چیزی که در این دو شاخص مشترک است، این است که هر دو شاخص، توانایی شرکت ها در ایجاد سود و بازده از سرمایه گذاری ها و فعالیت‌های شان را نشان می‌دهد. در میان تمام نسبت‌های مالی که توانایی سودآوری و کارایی شرکت را به خوبی نشان می‌دهند، نسبت بازده دارایی هاست که بیان می‌کند مدیریت شرکت و در کل، آن مجموعه تا چه حد توانسته ‌اند با پولی که سرمایه گذاران بابت خرید سهام شرکت پرداخته اند، در جهت ایجاد سود استفاده کنند و یا به بیانی دیگر ROE نشان می ‌دهد که مدیریت شرکت با چه سرعت و نرخی در حال افزایش و یا کاهش ارزش شرکت است.

آدرس این پست در پیج داناسرمایه

نویسنده

دانا سرمایه

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.